Forventninger

For at give alle de bedste muligheder for at trives på Hashøjskolen, såvel i undervisningen som i SFO og SFO2, er det vigtigt, at de gensidige forventninger mellem forældre, skole, lærere og pædagoger harmonerer.

Forældrene

Vi forventer, at du:
• Indgår i en åben og konstruktiv dialog med skolen og dens medarbejdere.
• Deltager aktivt i at fremme det gode miljø, så alle trives.
• Forstår og bidrager til, at dit barn er en del af et fællesskab.
• Stiller krav til dit barn og medvirker til, at dit barn får gode arbejdsvaner og lærer at fordybe sig.
• Medvirker til, at dit barn lærer ansvarlighed og selvstændighed
• Viser interesse og loyalitet i samarbejdet med skolen og stoler på, at alle skolens ansatte er professionelle og vil børnene det bedste.
• Bakker op og fortæller de gode historier samt profilere skolen udadtil. • Bidrager og hjælper med et højt informationsniveau til dit barns klasseteam

Medarbejderne

Vi forventer, at du:
• Arbejder professionelt i relation til det enkelte barn
• Er velforberedt og engageret
• Har faglige ambitioner på elevernes og egne vegne
• Er loyal og hjælpsom over for såvel børn, forældre og kolleger
• Som god rollemodel medvirker til at styrke et socialt velfungerende miljø
• Bidrager aktivt i forpligtende samarbejder
• Sørger for at informationsniveauet til forældrene er højt

Eleverne

Vi forventer, at du:
• Møder til tiden, er udhvilet, har spist og er velforberedt
• Sidder på din plads og er undervisningsparat, når klokken ringer
• Har et højt fagligt ambitionsniveau og stiler mod at blive så dygtig, som du kan. Dvs. ”du gør dit bedste”
• Viser respekt for andre ved at være en god kammerat
• Bruger elektroniske medier med omtanke
• Interesserer dig for verden omkring dig
• Deltager aktivt og engageret i alle skoleaktiviteter

Siden er sidst opdateret 23. januar 2023