Om skolen

Vores overordnede målsætning

At leve op til folkeskolens formål ved at
 • skabe en tryg og inspirerende hverdag for børn og medarbejdere.
 • børnene tilegner sig viden, faglige og sociale kompetencer i størst muligt omfang
 • børnenes selvværd, kreativitet, fantasi og naturlige nysgerrighed styrkes og udvikles
 • børnene lærer at fungere selvstændigt og ansvarligt over for sig selv og andre så de kan indgå i forpligtende fællesskaber
 • børnene bliver i stand til at vurdere og derigennem tage beslutninger og føre dem ud i livet
 • børnenes fysiske udfoldelse styrkes og kostens og motionens betydning bevidstgøres
 • skolens medarbejdere til stadighed udvikler sig fagligt og pædagogisk
 • alle trives godt som basis for børnenes faglige og personlige læring og udvikling
 • et gensidigt, respektfuldt og tillidsfuldt miljøet på skolen skal skabe grobund for engagement og livsglæde

Link til undervisningsmiljøvurdering.

Det giver følgende værdier

 • Tryghed
 • Inspirerende hverdag
 • Viden
 • Faglighed
 • Selvværd
 • Kreativitet
 • Fantasi
 • Nysgerrighed
 • Selvstændighed
 • Ansvarlighed
 • Beslutsomhed
 • Sund livsstil
 • Engagement
 • Livsglæde