Det gode samarbejde med Slots Bjergby daginstitution og lokalområdet

Samarbejdet mellem institutionerne og lokalområdet giver mening

Hashøjskolen og Slotsbjergby Daginstitution repræsenterer tilsammen børn i alderen 0 år til og med 6. klasse (eller 13 år).

Vi er to selvstændige virksomheder, der har et fantastisk samarbejde. Vores mål er at skabe sammenhæng i børnenes hverdag – skabe den røde tråd i børnenes liv.

Vi arbejder i fællesskab ud fra et helhedssyn med afsæt i livslang læring, værdier og dannelse. Børn i alle aldre, møder voksne, der ser dem præcis, hvor de er ud fra et pædagogisk og didaktisk perspektiv.

Vi ser forældrene som vores vigtigste samarbejdspartnere. Forældrene er medskabere af den hverdag og ramme, der sættes for deres barns læring og dannelse – vi ser det som et fælles ansvar, at alle børn trives og udvikler sig i det tempo, de er parate til.

Skole og daginstitution er forankret i lokalområdet, og lige nu arbejder vi på, at de to enheder kommer til at deles om fællesbygninger sammen med lokalområdets beboere.

Slotsbjergby daginstitution

Slotsbjergby daginstitution består af vuggestue, børnehave. Vi er en integreret institution, som i sin egen form, netop er med til at understøtte den røde tråd i barnets opvækst.

Vi er bevægelsesinstitution, hvilket betyder, at vi indtænker bevægelse i vores pædagogiske aktiviteter, med afsæt i de 6 læreplanstemaer.

Vi arbejder aldersopdelt og målretter dermed bevidst, den pædagogiske praksis, mod det enkelte barns nærmeste udviklingstrin.

Hashøjskolen

Hashøjskolen er en 1-sporet skole med SFO og SFO2, med ca. 145 elever fordelt på 0.- 6. klasse, og er en god lille lokalt forankret skole med et dejligt naturområde, der bare venter på at blive brugt. Derfor har vi sat bevægelse på som et af vores indsatsområder for skolen.

Vi bruger bevægelse i vores undervisning, og derfor ser man ofte en flok glade elever der løber, springer, undersøger og spiller på skolens område. Vores fokus er på alles læring både trivselsmæssigt, social og fagligt.

Vi satser på at indgå i globale samarbejder og har derfor indgået en samarbejdsaftale med Beijing Dongchen Huimin Primary School, hvor vi de næste år skal udveksle læring og viden.

Vi ønsker at skabe en tryg og inspirerende hverdag for børn og medarbejdere, hvor børnene tilegner sig viden, faglige og sociale kompetencer i størst muligt omfang, og hvor børnenes selvværd, kreativitet, fantasi og naturlige nysgerrighed styrkes og udvikles.

Vores mål er, at børnene lærer at fungere selvstændigt og ansvarligt over for sig selv og andre, så de kan indgå i forpligtende fællesskaber.

Vi skaber tryghed

Hashøjskolen og Slots Bjergby daginstitution tætte samarbejde sikrer at der er fælles rammer og tryghed for områdets børn. Der er en tæt brobygning mellem daginstitution og skole, på tværs i trivselsarbejde, trivselssamtaler og samarbejde med forældre.

Siden er sidst opdateret 23. januar 2023