Samarbejde med Kinesiske skoler

Landskoler kan også samarbejde globalt

Hashøjskolen har siden 2013 været i gang med udviklingsarbejde med kontakter i Kina for at få en venskabsskole i Kina.

Det har været et ønske hos medarbejdere, skolebestyrelse og ledelse at folde det globale perspektiv ud, ved at lave kontakt med en kinesisk skole.

Vi ønsker forstå og drage lære af hvordan en folkeskole i Kina fungerer på de forskellige niveauer i den nationale og globale kontekst. Vi tænker at dette kan ske gennem et samarbejde mellem de to skoler, hvor elever, lærere og ledelse spejler sig i hinandens virkeligheder.

Derfor blev Dongchen Huimins skoleleder Bao Yuhong inviteret til besøg i Slagelse 27/5-2016, hvor videre samarbejde blev endeligt aftalt, og et officielt forståelsespapir blev underskrevet af Bao Yuhong og Poul Erik Gudiksen

De overordnede mål er at promere kommunikation om læring, gennem forskellige aktiviteter på tværs af landegrænser

  1. Regelmæssige samarbejder mellem skoleledere og lærere
  2. Udveksling af undervisningsforløb mellem undervisere
  3. Samarbejde af forskellige slags mellem elever

Hashøjskolen har indgået aftalen, da vi tænker, at vi kan lære rigtigt meget af samarbejdet. Vi giver det vores elever og medarbejdere mulighed for at opleve og forstå andre kulturer og udvikle et globalt udsyn. Det giver også vores elever mulighed for at anvende og se betydningen af at bruge fremmedsprog til kommunikation og forståelse.

Begge skoler arbejder med bevægelse i undervisninger, og det er vi meget interesseret i at blive inspireret på. Det er noget, som begge skoler kan løfte videre i en fælles forståelse.

Hashøjskolen vil vise, at landskoler, der kun har indskoling og mellemtrin også kan tage andel i det globale udsyn, og lave kvalitetssamarbejder med udenlandske skolesaktører.

Skoleleder Poul Erik Gudiksen har i april2018 besøgt Dongchen Huimin Primary School og andre skoler omkring Xian og Shanghai.

 

Siden er sidst opdateret 14. september 2018